Calender
  September 05,2017
  घरगुती गणेश विसर्जन (PHMC Council Member)
  लक्ष्मी कराडकर यांनी घरगुती गणेश विसर्जनाचा कार्यक्रम वेगळ्या व चांगल्या पद्धतीने पार पडला. more
  September 01,2017
  गणेश मित्र मंडळ पांचगणी (PHMC Council Member)
  गणेश मित्र मंडळ पांचगणी :- 1. कृष्णाई मित्र मंडळ 2. ओंकार मित्र मंडळ 3. दगडूशेठ मित्र मंडळ 4. महाराणा प्रताप मित्र मं more
  September 01,2017
  गणेश विसर्जन हौद (तळे) (PHMC Council Member)
  गणेश विसर्जन तयारीसाठी मोठा हौद (तळे) तयार केले. more