Posted On December 10,2017
  महाबलेश्वर, पांचगणी पालिका टॉप - २० मध्ये ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 09,2017
  पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद स्वच्छता ऍप मध्ये देशात अठरावी ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 03,2017
  पांचगणी, महाबळेश्वरमध्ये स्त्री शक्तीकडून स्वच्छतेचा जागर ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On November 29,2017
  पाचगणीत रस्त्यावर कचरा फेकल्यास दंड : पालिका ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On February 03,2016
  New kachara depo udghatatn 2016 ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On November 12,2015
  Cricket turnament panchgani ( PHMC Council Member )
  more