Posted On December 29,2017
  पाचगणीत भिंतीही झाल्या बोलक्या ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 28,2017
  पाचगणीत उघड्यावर कचरा टाकल्यास होणार दंड ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 26,2017
  पाचगणीत ई -टॉयलेटची अभिनव योजना ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 24,2017
  पाचगणीच्या नगराध्यक्षा बनल्या स्वच्छतादूत ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 24,2017
  पाचगणीमध्ये ई -टॉयलेट चे लोकार्पण ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 24,2017
  पाचगणीची स्वच्छता बनतेय दिशादर्शक ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 19,2017
  महाराष्ट्र पॉईंटची दिल्ली दरबारी दखल ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 18,2017
  टेबललँड इतकीच स्वच्छ भारत पॉईंटची प्रसिध्दी ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 10,2017
  स्वच्छता ऍप मध्ये पांचगणी पालिकेचा देशात डंका ( PHMC Council Member )
  more