स्वच्छता हीच सेवा मोहिम (PHMC Council Member)
    Swachta Bharat Abhiyan
    PHMC  September 15,2017
               
    Activity Details:   स्वछ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीस 2 ऑक्टोबर रोजी 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत "स्वच्छता हीच सेवा" ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. सदर मोहिमेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पाचगणी नगर परिषद आध्यक्षा, सदस्य, मुख्याधिकारी,आधिकारी कर्मचारी वर्ग तसेच न.पा.शालेतील मुख्याध्यापक व कर्मचारी वर्ग यांचेमार्फ़त स्वछाता सेवा दिवस साजरा.
      स्वच्छता हीच सेवा मोहिम